E-light MEDITEX U.S.A

อีไลท์ เมดิเทค คือ นวัตกรรมใหม่ทางด้านเลเซอร์จากอเมริกาที่ปลดปล่อยพลังงานคลื่นแสงบริสุทธิ์

(I.P.L) และคลื่นวิทยุความถี่สูง (R.F)ไปพร้อมๆ กันซึ่งการผสมผสานพลังงานทั้งสองอย่างทำให้

อีไลท์เมดิเทค

 

(E-light MEDITEX) มีประสิทธิภาพ

ที่เหนือกว่า I.P.L ในการรักษา กระ ฝ้า ริ้วรอยรูขุมขนกว้างหรือ กำจัดขนถาวร เพราะพลังงานจาก

อีไลท์เมดิเทค (E-light MEDITEX) สามารถลงสู่ผิวหนังได้ลึกถึง 15 มม.เมื่อเทียบกับ I.P.L ที่

พลังงานลงสู่ผิวหน้าได้ลึกแค่ 4 มม. จึงทำให้สามารถปรับลดพลังงานคลื่นแสงบริสุทธิ์


(IPL) จึงทำให้ไม่เกิดผลข้างเคียงของการรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาโดยใช้เครื่อง I.P.L ที่มัก

เกิดผลข้างเคียง เช่น ผิวหน้าไหม้ พุพอง หรือเป็นแผลได้ เมื่อใช้พลังงานที่สูง (เพราะพลังงานคลื่นแสง

และความร้อนจากIPLจะถูกสะสมอยู่บน ผิวหนังชั้นบนสุดจึงทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ง่าย)

 

การรักษาด้วย E-light MEDITEX U.S.A.

ข้อบ่งชี้ในการทำ E-light (Indication for E-light)

ความผิดปกติของเส้นเลือด(E-light for vascular lesions) E-light ใช้ได้ผลดีในการรักษาความผิดปกติ

ของเส้นเลือดตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงปานกลางที่มีเส้นผ่าศูนต์กลางไม่เกิน 1 มม.ความผิดปกติของเม็ดสี

(E-light for pigmented lesions) ซึ่งพบว่าได้ผลดีมาก สำหรับเม็ดสีที่เข้มกว่าปกติ เช่น ฝ้าบางๆ หรือฝ้า

ชั้นหนังกำพร้า ( Epidermal melasma) กระ ( Freckle)กระลึก(deep freckle)


การกำจัดขนกึ่งถาวร (E-light for Hair removal) ถือว่า E-light เป็นเครื่องมือกำจัดขน ล่าสุดที่ได้ผล

มากกว่าวิธีอื่นๆ แม้แต่เลเซอร์ และผลข้างเคียงน้อยสุดโดยอาศัยหลักการให้คลื่นแสงฉายไปที่เส้นขนที่อยู่ในท่อ

ขน โดยปรับช่วงคลื่นจำเพาะตามขนาดและสีของขน แล้วแสงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนที่กระเปาะขน จึงทำ

ลายเซลล์ขนในระยะแรก ลดริ้วรอย และชลอภาวะชราของผิวพรรณ (E-light for Photoageing) บางครั้งเรียกว่า

การทำ E-light Photorejuvenation เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นและมีปัจจัยแสงแดดร่วมด้วย ทำให้ผิวพรรณมี

การเปลี่ยนแปลงทั้งริ้วรอยเหี่ยวย่น สีผิวผิดปกติ เส้นเลือดผิดปกติ และคอลลาเจนลดลง โดยได้มีการทดลองพบว่า

การทำหลายๆ ครั้ง ภาวะผิดปกติดังกล่าวจะดีขึ้นเกิน 50 % ลด และแก้ไขปัญหาแผลเป็น (E-light for Scars )

โดยพบว่าแผลเป็นจากสิวมีความรุนแรงใน ระดับที่แตกต่างกัน E-light จะแก้ไข และรักษาแผลเป็นจากสิวใหม่ๆ

ได้ดีกว่าแผลเป็นที่เป็นมานาน เช่น จะรักษารอยแดงได้ดี ขึ้นกว่ารอยหลุมและในรอยหลุมแบบกะทะจะทำให้ตื้นขึ้น

ได้ดีกว่ารอยหลุมที่เล็กๆ หรือหลุมจิก(Ice-pick scars)